Településünk

Márkó címere és zászlója

Márkó rövid története

Régészeti leletek és középkori oklevelek tanúsága szerint a mai Márkó helyén több település, többek között Szent Márk falva állhatott. Az elpusztult és elnéptelenedett falvak helyén csak a XVIII. században indulhatott újra az élet, amikor Padányi Bíró Márton püspök és a veszprémi káptalan német telepeseket hívott erre a vidékre, akik megalapították és felépítették Márkót. Jellegzetes egyutcás település volt sokáig, a házai közül még őrzi néhány a népi építészet formakincsét és hagyományait. A fennsíkból kiemelkedő dombon a Kálvária fehér kápolnája és stációi már messziről látszanak.

Márkó KSH adatai

Nemzetiségi név: —
KSH-kód: 32212
Jogállás: Község
Régió: Közép-Dunántúl
Megye: Veszprém
Kistérség neve (kódja): Veszprémi (4908)
Kistérség székhelye: Veszprém
Márkói Közös Önkormányzati Hivatal: Helyben
Nemzetiségi önkormányzat: német
Távhívó körzetszám: 88
Vasútállomás: Márkó (0,8 km)
Autóbusz-állomás: Márkó (0,0 km)
lakónépességének száma: 1143
lakásainak száma: 379
területnagysága (hektár): 3 441

Vers Márkóról

Gyurkovics Tibor
TANKODROM

Van egy falu, hol minden véget ér.
Porok, utcák, havak.
Kőstációk vezetnek kis dómhoz — elhagyatva —
hepehupás bakonyi földeken.
Rezgő vashíd alatt vonat egypályás sínen elrepül.
Marad a domb.
Marad az alkonyat.
Néha földübörögnek testvéri tankok,
s próbalövésekkel forgácsolják a kis falusi
dómocskát.

Játszanak.
Lőnek.
Foszlik a falusi templom — játékszer —
keresztül lyuggatva próbalövedékkel.
KRIM — krimi; krimi—krimi.
Ez a felirat vékony kátránycsíkkal:
Kurszkból — Misa.
Üzenet a túlélőknek, az emlékezőknek,
a szerelmeseknek, a nemzetféltőknek.
Kurszkból - Misa.
Tányérsapkája alól mosolyog — kilő egy lövedéket,
nevet, dalol; ungarszka templomocska —
foszlik, törik, hányódik, szerteröpül.
Csupa hernyó a föld. Sárkányfogak betépve
a Bakony bordaközepéig.
Micsoda béke van!
Aranyeső robbantja sárga kézigránátjait
a felhőtlen égbe,
mely elnézi mindig az emberi kálváriát.
Közben — röppen a templomocska, magyarszka,
fröccsen, szikrázik, reped, mállva száll,
játék csupán, játék és lőadat.
Marad a domb.
Marad az alkonyat.
A kék köd mögött Kis Kreml-imitáció.
Ez az utolsó stáció.


Nagyobb Képért kattintson ide!