Migray Emődné

Migray Emődné
Márkóért Érdemérem
2015.

Migray Emődné Gabi néni immár több, mint 10 éve vezeti a Márkófolt Varrókört. Végtelen türelemmel és szorgalommal oktatja a foltvarrókat. Szervezi a csoport képzéseit, kiállításait és építi a kapcsolatokat. A foltvarrók vezetőjeként minden, a márkói közösség részéről érkezett kérésnek megpróbál eleget tenni. Ötleteivel, figyelmességével a falu minden korosztályának igyekszik a kedvében járni és településünket gazdagítani, például minden márkói újszülöttnek foltos labdát készítenek. A helyi táborok segítőiként rendszeresen tartanak kézműves foglalkozásokat, játszóházakat gyermekeinknek. Az ovisoknak több alkalommal varrtak meglepetés ajándékokat, „foltosképet”, kispárnát és nemzetiségi fellépő szoknyát.

Az óvoda, a könyvtár és a kulturális központ függönyei szintén kezük munkáját dicsérik.

Az utánpótlás nevelésére is gondot fordít. Tavaly szeptemberben a felnőtt foltvarrók mellett a gyermekek számára is lehetőséget teremtett Gabi néni a varrásra, egy „ifjú foltvarrók” részére indított csoport létrehozásával. A heti rendszerességgel tartott foglalkozásokat a gyerekek egyre nagyobb létszámban, lelkesen és kitartóan látogatják. Gabi néni nagy szakértelemmel, szeretettel és türelemmel vezeti kezeiket, tanítja, bátorítja őket.

Két éve átvette a márkói karitász csoport irányítását. Ez a szervezet a plébániához kötődően a falu nehéz sorsú családjait próbálja támogatni. Évente több alkalommal közreműködnek csomag készítéssel, gyűjtéssel, adományozással a rászorulók segítésében.

Gabi néni a közösség szolgálatában nem csak az oda szánt idővel vesz részt. Pozitív gondolkodásával, nyitottságával, szeretet teljes figyelmével, kitartásával és szerénységével méltán állíthatjuk a felnövekvő generációknak példaképül.