Somhegyi (Heizer) Mihály

Somhegyi (Heizer) Mihály (1915–1983) középiskolai szerzetes-tanárt és lelkész.

Falunk szülötte. Tanulmányait Márkón, Veszprémben és Kecskeméten, majd a budapesti Pázmány Péter Tudományegyetemen végezte.
Ifjú papként, latin-német szakos piarista tanárként szinte pontosan 33 éves koráig tanított a debreceni gimnáziumban. Az egyházi iskolák államosítása után Hajdúsámson lelkipásztora volt. A szerzetesrendek feloszlatása és működésük korlátozása után az 1950-es évek elejétől gyári munkás lett a budapesti Chinoin Gyógyszergyárban. 1978-ban kerülhetett vissza a rendbe.

Múlhatatlan érdeme a Márkó néphagyományai című könyv alapját képező, Márkó néprajza című, be nem nyújtott doktori disszertáció, mely a település XX. század eleji, még élő, színes néphagyományait írja le. Nem egy külső szemlélő, hanem a benne élő, mindent jól ismerő, a hagyományokkal együtt lélegző ember, szeretettől áthatott szavai szólalnak meg a dolgozatban.

Somhegyi – Heizer Mihálynak településünk hagyományainak dokumentálásában és az utókornak való megőrzésében végzett felbecsülhetetlen értékű munkájáért Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete posztumusz díszpolgári címet adományoz.