Bakonyi-Bauer János

1913-ban született Márkón, itt is halt meg 1966-ban.

Iskoláit Márkó, Veszprémben, Vácott és Kecskeméten végezte. 1931-ben lépett be a piarista rendbe. A Pázmány Péter Tudományegyetemen magyar – latin- német nyelv és irodalomból tanári oklevelet, 1941-ben bölcsészdoktori címet szerzett. Doktori dolgozatában a márkói németek nyelvjárását írja le tudományos alapossággal. A váci, majd a veszprémi piarista gimnáziumban tanított. 1950-ben néhány hónapnyi internálás után Esztergomba megy tanítani. 1954-ben édesapja halála miatt hazajön Márkóra. A szerzetesi élet után a politikai rendszer áldozataként világi állásba kényszerül, hátralevő 13 évére ez a teher nehezedik rá. Nagy részletességű, alapos grammatikai és hangtani elemzéseken és megfigyeléseken nyugvó tudományos dolgozata végül nem kapta meg méltó elismerését.

Emlékének és a település nyelvi kincseinek felkutatásában és megörökítésében végzett munkásságának tisztelegve Márkó Község Önkormányzatának Képviselő-testülete posztumusz díszpolgári címet adományoz Bakonyi – Bauer Jánosnak.