A kialakult energiakrízisben a Kormány célja továbbra is az, hogy biztosítható legyen a lakosság téli fűtéséhez szükséges tüzelőanyag.

E cél érdekében a Belügyminisztérium kérte az önkormányzatok közreműködését, hogy előzetesen mérje fel a lakosság részéről jelentkező barnakőszén igényeket.

Az igényfelmérés kizárólag a lakossági igények megismerését szolgálja, nem jelent későbbi automatikus támogatást.

A lakossági igénybejelentés feltételei:

  • háztartás: az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége értendő

  • egy háztartással összefüggésben egy személy élhet igénybejelentéssel, mely személy bejelentett lakhelye, illetve bejelentett tartózkodási helye az adott háztartás

  • egy háztartás által bejelenthető maximális barnakőszén igény legfeljebb a következő fűtési szezonban várhatóan felhasznált tüzelőanyag mennyisége lehet.

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a barnakőszén iránti igényeket szíveskedjenek az alábbi adatlap kitöltésével, az Önkormányzathoz történő visszajuttatásával

2022. szeptember 28. napjáig bejelenteni.


Adatlap igényelhető és leadható a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal székhelyén Márkó, Padányi Biró Márton tér 5. sz. alatt.

 

Márkó, 2022. 09. 21.

Tisztelettel:

Hartmann Antal sk.

polgármester

 

Letölthető dokumentum    Lakossági barnakőszén igénybejelentés

 

Lakossági barnakőszén igénybejelentés

 

Igénylő neve, lakcíme:………………………………………………………………………….

 

Igényelt barnakőszén mennyiség:…………….q

 

Az igénybejelentés során megadott személyes adataim Önkormányzat általi kezeléséhez hozzájárulok.

 

Márkó,……………………………….

 

……………………………………

igénybejelentő aláírása