Márkói Német Nemzetiségi Óvoda

Letöltés: Nyilatkozat óvodai beiratkozáshoz

ÓVODAI BEIRATKOZÁS

Kedves Szülők!

 

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. CXC. törvény 8. § (2) bekezdése alapján minden gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig betölti a 3. életévét, a nevelési év kezdőnapjától (2022. szeptember 1-jétől) legalább napi négyórás óvodai nevelésre kötelezett. A rendelkezés célja, hogy gyermekeink érdekében a megfelelő életkorban kezdődhessen el közösségbe integrálásuk és felkészítésük a majdani iskolakezdésre.

Nkt. 8. § (2)  A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A szülő - tárgyév május 25. napjáig benyújtott - kérelme alapján a gyermek jogos érdekét szem előtt tartva, annak az évnek az augusztus 31. napjáig, amelyben a gyermek a negyedik életévét betölti, a Kormány rendeletében kijelölt szerv (a továbbiakban: felmentést engedélyező szerv) felmentheti az óvodai foglalkozáson való részvétel alól, ha a gyermek családi körülményei, sajátos helyzete indokolja.

 

Felvételi előjegyzésbe vesszük azokat a gyerekeket is, akik 2023 május 31-éig betöltik a harmadik életévüket, és várhatóan szeretnének beiratkozni a 2022/2023 nevelési év során az óvodába.

Nkt. 8. § (1)  Az óvoda a gyermek hároméves korától a tankötelezettség kezdetéig nevelő intézmény, amely a gyermeket fokozatosan, de különösen az utolsó évében az iskolai nevelés-oktatásra készíti fel. Az óvoda felveheti (de nem köteles!!!) azt a gyermeket is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy minden, a településen, fővárosi kerületben, vagy ha a felvételi körzet több településen található, az érintett településeken lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

 

Személyes beiratkozásra 2022 április 27-én szerdán és 28-án csütörtökön reggel 8 és 16 óra között, a Márkói Német Nemzetiségi Óvodában lesz lehetőség.

Személyes beiratkozáshoz szükséges dokumentumok:

  • Nyilatkozat óvodai beiratáshoz” (elérhető www.marko.hu, márkói közzösségfejlesztés facebook oldalon)

  • A gyermek nevére kiállított személyi igazolvány

  • Lakcímkártya

  • Születési anyakönyvi kivonat

  • A kötelező oltásokat igazoló Gyermekegészségügyi kiskönyv

  • TAJ kártya

Elektronikus úton az Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre elküldött, mindkét szülő által aláírt “Nyilatkozat óvodai beiratáshoz” nyomtatványon jelezhetik igényüket gyermekük óvodai nevelésbe vétele iránt.

 

Márkó, 2022. március 3.

Fenyvesi Andrea óvodavezető