Fenyves köz

 

Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény (továbbiakban Mötv.) 13. § (1) bekezdés 3. pontja az önkormányzat kötelező – a 42. § 8. pontja szerint át nem ruházható képviselő-testületi – feladatai közé sorolja a közterület elnevezést.

A közterület elnevezés alapvető szabályait az Mötv. 14. és 14/A. §-a tartalmazza, részletszabályokat a kormány és az önkormányzat rendelete is megállapíthat.

Az Mötv. 14/A. § (1) bekezdése szerint „Minden belterületi és olyan külterületi közterületet el kell nevezni, amely olyan ingatlanhoz vezet, amelyen az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény szerinti épület található.”

Az épület az épített környezet alakításáról és védelméről szóló törvény 2. § 10. pontja szerint „jellemzően emberi tartózkodás céljára szolgáló építmény, amely szerkezeteivel részben vagy egészben teret, helyiséget vagy ezek együttesét zárja körül meghatározott rendeltetés vagy rendeltetésével összefüggő tevékenység, avagy rendszeres munkavégzés, illetve tárolás céljából.” A definíció szerint a lakóház minden esetben ebbe a kategóriába tartozik.

Az elmúlt évben a Márkó külterületi 02/32 hrsz, ingatlanon lakóépület építésére tettek egyszerű bejelentést, a lakóépület elkészült. Az ingatlan a belterület 317/19 hrsz. közterületről közelíthető meg, ami természetben a Kőhát utcai telkek végében húzódik tovább a vasút irányába.

A 317/19 hrsz. út Márkó Község Önkormányzat tulajdonában áll, megnevezése: Kivett közterület, a közforgalom elől nincs elzárva.

A beépítés a fent hivatkozott Mötv. 14/A. par. (1) bek. alapján elnevezési kötelezettséget ró a képviselő-testületre.

A közterületek elnevezésének, a házszámok megállapításának szabályairól szóló 7/2014. (IX.2.) sz. rendelet (továbbiakban Rend.) 3. par. (1) bek. szerint a közterület név megállapítását bárki kezdeményezheti. A Márkó 317/19 hrsz. közterület elnevezésére az érintett lakosságtól egy javaslat érkezett, mely megfelel a Rend. 4.§. (2) bek. foglaltaknak.

A Márkó Község Önkormányzata tulajdonában álló 317/19. hrsz. közterület

Fenyves köz”

néven történő elnevezésére teszek javaslatot.
 

Márkó, 2020. 11. 26.

Hartmann Antal sk.

polgármester