2020. október 1 - 2020. október 30.
wordicon 2020. október 1 - 2020. október 30. közötti időszakban Márkó község közigazgatási területén tartott ebek összeírására kerül sor.

 FELHÍVÁS

Tájékoztatjuk a Tisztelt Márkói Ebtartókat, hogy az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény (Ávtv.) 42/B. § (3) bekezdése alapján az önkormányzatok ebrendészeti feladataik elvégzése körében, valamint a veszettség elleni oltás járványvédelmi vonatkozásaira tekintettel háromévente legalább egy alkalommal ebösszeírást kötelesek végezni. Mindezekre tekintettel

2020. október 1. és 2020. október 30. közötti időszakban

Márkó község közigazgatási területén tartott ebek összeírására kerül sor.


Az eb tartója/tulajdonosa köteles a megjelölt időtartamban az Ávtv. által meghatározott adatokat az önkormányzat rendelkezésére bocsátani.

Az ebösszeírás önbevallásos módszerrel történik.

Magánszemélyek számára is lehetőség van elektronikus ügyintézésre, gazdálkodó szervezetek, jogi képviselők, állami szervek számára kötelező.

Az eb-összeíró adatlap letölthető, illetve benyújtható:

-        Elektronikus azonosítással

Elektronikus űrlap kitöltésével:

-        Elektronikus azonosítás nélkül – utólagos benyújtással (személyesen vagy postán keresztül)

  • A www.marko.hu oldalon található Eb bejelentő lap kitöltésével és beküldésével

  • Az „Eb bejelentő adatlap” a Márkói Közös Önkormányzati Hivatal ügyfélszolgálata előtti folyosón kihelyezett asztalról igény szerint elvihető. A kitöltött adatlapokat az asztalon található gyűjtődobozban kérjük elhelyezni.

Kérjük a Tisztelt Márkói Ebtartókat, hogy az egészségügyi helyzetre tekintettel lehetőség szerint az elektronikus felületeken történő benyújtást részesítsék előnyben.

Minden ebről külön-külön adatlapot kell kitölteni függetlenül attól, hogy az eb tulajdonosa vagy tartója ugyanaz a személy.

Tájékoztatom Önöket, hogy az Ávtv. 42/B. § (2) bekezdése alapján az ebösszeírás során a települési önkormányzat jogosult kezelni a 42/A. § (4) bekezdés szerinti adatokat.

Az eljárás jogi alapja:


Köszönjük, hogy eleget tesz adatszolgáltatási kötelezettségének!

 

  dr. Láng Zsanett sk.

jegyző