Szeretnénk a honlapunkra látogatók figyelmét felhívni, hogy megjelent a „Márkó néphagyományai” című könyv. A kötetet szerkesztette Márkusné Vörös Hajnalka és Dr. Szilágyiné Dr. Kósa Anikó, melynek alapjául a márkói születésű piarista szerzetesek, Somhegyi (Heizer) Mihály „Márkó néprajza” és Dr. Bakonyi (Bauer) János „Márkó telepítése és nyelvjárása” című dolgozatai szolgáltak. A tartalomból:

Márkó néprajza
Településforma és lakóház
Gazdasági élet
Népviselet
Férfi viselet
Női viselet
Gyermek viselet
Születés, házasság, halál
Évfordulók
Népdal, népmese, monda

Márkó nyelvjárása és tulajdonnevei
Márkó nyelvjárása:
A márkói „sváb” nyelvjárás elnevezéséről
A márkói német nyelvjárás forrásairól
A nyelvjárási anyag gyűjtése és lejegyzése
A márkói német nyelvjárás besorolása
A márkói német nyelvjárás hangtani jellegzetességei
A márkói német nyelvjárás nyelvtani rendszerének jellemzői
A márkói német nyelvjárás szókincsbeli sajátosságai
A márkói német nyelvjárás pragmatikai sajátosságai

Márkó személynevei:
A személynévanyag forrásai
A márkói keresztnévhasználatról
A márkói családnevekről

Márkói földrajzi nevei:
A földrajzinév-anyag forrásairól
Márkó település nevéről
Márkó mikrotoponimái


A könyv melléklete ként megjelent CD-n a márkói sváb nyelvjárás elevenedik fel: ma élő személyek elbeszélésében hallhatunk régi szokásokról (pl. húsvéti ünnepkör, esküvő).
Ajánljuk a könyvet egykori márkói lakosoknak, a jelenleg Márkón élőknek, és mindazoknak, akiket érdekel kis falunk néphagyománya, továbbá néprajzzal, nyelvjárással foglalkozó, azok iránt érdeklődő személyeknek.
A könyvben található népdalgyűjteményből a Márkói Steixner István Énekkar előadásában néhány dal az alábbi hivatkozásokra kattintva meg is hallgatható.

Ich.hab.a.klans.mp3
Wenn.ich.bein.Fenster.steh.mp3

A könyv beszerezhető Márkón:
Márkó Község Önkormányzatánál és a helyi könyvtárban
Márkói Magyarok és Németek Baráti Köre vezetőségi tagjainál