Téli rezsicsökkentés - háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be.

pdficon Adatkezlési tájékoztató 
pdficon Igénybejelentő nyilatozat


TÁJÉKOZTATÓ

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy megjelent a Kormány 1364/2018. (VII. 27.) Korm. határozata a téli rezsicsökkentés végrehajtását követően szükségessé váló további intézkedésekről, mely alapján háztartásonként egy darab igénybejelentés nyújtható be az érintett helyi önkormányzatnál, legkésőbb 2018. október 15. napjáig, amely határidő elmulasztása jogvesztő,tehát ezt követően nincs lehetőségünk igénybejelentést elfogadni.

Jelen eljárásrendben:

háztartás: a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény 4. § (1) bekezdésének f) pontja szerint az egy lakásban együtt lakó, ott bejelentett lakóhellyel vagy tartózkodási hellyel rendelkező személyek közössége.

Nem felel meg a feltételeknek az a háztartás, amely a téli rezsicsökkentés korábbi intézkedéseiben már részesült, azaz:

  • az egyetemes szolgáltatást igénybe vevő lakossági földgázfogyasztók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 37/2018. (III.8.) Korm. rendelet szerinti fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő juttatásban részesült lakossági fogyasztó vagy fogyasztói közösség,
  • a fűtési célú távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági felhasználók részére biztosított téli rezsicsökkentésről szóló 39/2018. (III.12.) Korm. rendelet szerinti, a téli fogyasztási időszakban bekövetkező fogyasztásnövekedés finanszírozását segítő árkompenzáció jóváírásban részesült, távhőszolgáltatást igénybe vevő lakossági fogyasztó.

A kizárólag elektromos fűtési móddal rendelkező háztartások nem jogosultak az igénybejelentésre.

A TÁMOGATÁS TERMÉSZETBENI, TEHÁT NEM PÉNZÖSSZEG KIFIZETÉSÉT JELENTI.

Az igénybejelentő nyilatkozaton rögzíteni szükséges az igényelt fűtőanyag fajtáját, amely később nem módosítható.

A Korm.határozat szerint a természetbeni támogatás a fűtőanyagra vonatkozik, a támogatás nem fedezi egyéb, például szállítási, darabolási költséget.

A BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság a benyújtott igényeket ellenőrzi.

A téli rezsicsökkentés igényléséhez igénybejelentő nyilatkozat, adatkezelési tájékoztató letölthető a www.marko.hu honlapról.

Igénylőlap személyesen a Márkói Közös Önkormányzati Hivatalban kérhető (8441 Márkó, Padányi Biró Márton tér 5.)

A jogosultak a kitöltött, aláírt igénylőlapot legkésőbb 2018. október 15-ig nyújthatják be ügyfélfogadási időben (hétfő-szerda: 8.00-16.00 óra, péntek: 8.00-13.00 óra között) a fenti címen.

Kérjük fentiek szíves tudomásulvételét, a határidő pontos betartását.

Márkó Község Önkormányzata